Уводна секција (тематски формат)

  • Агенцијско и хотелијерско пословање (Туристичко хотелијерски техничар)

  • Куварство са практичном наставом (Кулинарски техничар)

  • Набавка и физичка дистрибуција (Трговац)

  • Рачуноводство (Трговински техничар)

  • Трговинско пословање (Туристичко хотелијерски техничар)