Уводна секција (тематски формат)

  • Агенцијско и хотелијерско пословање (Туристичко хотелијерски техничар)

  • Куварство са практичном наставом (Кулинарски техничар)

  • Техника продаје и услуге купцима (Трговац)

  • Трговинско пословање (Туристичко хотелијерски техничар)